Category Archives: Chưa được phân loại

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In Và Thương Mại Vina Căn cứ điều lệ Cty CP In Và TM Vina Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ chức Đại […]

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In Và Thương Mại Vina Căn cứ điều lệ Cty CP In Và TM Vina Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ chức Đại […]

THAM LUẬN CỦA HỘI IN TP.HCM

Tham luận của Hội in Tp. Hồ Chí Minh tại hội thảo “Doanh nghiệp đóng góp hoàn thiện chính sách đối với hoạt động in” 11:06 Sáng – 22/10/2014 THAM LUẬN HỘI IN TP. HỒ CHÍ MINH TẠI HỘI THẢO “CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG IN – NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VÀ […]

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA HIỆP HỘI IN VIỆT NAM

Một số ý kiến đóng góp của Hiệp hội In Việt Nam về việc xây dựng các chính sách quản lý hoạt động in hiện nay 10:47 Sáng – 22/10/2014 HIỆP HỘI IN VIỆT NAM MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA HIỆP HỘI IN VIỆT NAM VỀ VIỆC XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN […]

THAM LUẬN CỦA HỘI IN HÀ NỘI TẠI HỘI THẢO

Tham luận của Hội in Hà Nội tại hội thảo “Doanh nghiệp đóng góp hoàn thiện chính sách đối với hoạt động in” 10:59 Sáng – 22/10/2014 THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO “DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG IN” Để tham gia góp ý cho dự thảo Thông tư […]

CHUẨN MÀU SẮC TRONG IN ẤN

Màu sắc chính xác trong thiết kế đồ họa là rất khó để đạt được, nhưng nó cũng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thiết kế. Vì vậy, làm thế nào để bạn chắc chắn rằng bạn cung cấp cho khách hàng của bạn các mẫu màu sắc chính xác nhất? […]

CHUẨN MÀU SẮC TRONG IN ẤN

Màu sắc chính xác trong thiết kế đồ họa là rất khó để đạt được, nhưng nó cũng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thiết kế. Vì vậy, làm thế nào để bạn chắc chắn rằng bạn cung cấp cho khách hàng của bạn các mẫu màu sắc chính xác nhất? […]

0981.285.286