TỔNG DIỆN TÍCH
30.000 m2 Kho chứa hàng và nhà xưởng

KHU VỰC:
– Quận 6
– Quận 7
– Quận 8
– KCN Vĩnh Lộc
– KCN Hiệp Phước

DỊCH VỤ:
+ Cho thuê kho bãi
+ Hệ thống kho lưu trữ hàng hoá
+ Giao nhận vận chuyển 
+ Quản lý lưu trữu hồ sơ Ngân Hàng, Bệnh Viện, Doanh Nghiệp